Ciechorska-Kulesza, K. (2021) „Postmigracyjność a status symboliczny społeczności lokalnej. Mieszkańcy wobec przerwania ciągłości historyczno-kulturowej miejsca — przypadek gminy Główczyce”, Kultura i Społeczeństwo, 65(4), s. 31-51. doi: 10.35757/KiS.2021.65.4.2.