Sękowski, P. M. (2021) „Kłopoty z ewolucją sztuki. Analiza koncepcji instynktu sztuki Denisa Duttona”, Kultura i Społeczeństwo, 65(4), s. 121-138. doi: 10.35757/KiS.2021.65.4.6.