Nieć, M. (2019) „Mitologia polityczna wczesnych filmów Jerzego Kawalerowicza”, Kultura i Społeczeństwo, 63(3), s. 171-201. doi: 10.35757/KiS.2019.63.3.9.