Frieske, K. W. (2019) „Pochwała populizmu. Esej polemiczny”, Kultura i Społeczeństwo, 63(4), s. 103-123. doi: 10.35757/KiS.2019.63.4.6.