Pańków, I. „Nowa Teoria moralności. Traktat O Naturze Ludzkiej I Naturze podziałów międzyludzkich”. Kultura I Społeczeństwo, T. 62, nr 1, marzec 2018, s. 321-34, doi:10.35757/KiS.2018.62.1.16.