Gładys-Jakóbik, J., i B. Post. „Wzory Sukcesu W Narracjach Elit Administracyjnych państwa”. Kultura I Społeczeństwo, T. 59, nr 4, listopad 2015, s. 65-83, doi:10.35757/KiS.2015.59.4.4.