Michalski, Łukasz. „Czy Republika Chce Być Ocalona? Wokół książki Bogusława Śliwerskiego Edukacja (w) Polityce. Polityka (w) Edukacji ”. Kultura I Społeczeństwo, T. 59, nr 4, listopad 2015, s. 215-9, http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/kis/article/view/1373.