Więckiewicz-Archacka, M. „Vanishing Traces: Evolution of Autobiographical Practices on the Internet”. Kultura I Społeczeństwo, T. 65, nr 4, grudzień 2021, s. 105-20, doi:10.35757/KiS.2021.65.4.5.