Republika Federalna Niemiec w polityce zagranicznej Polski w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości


Abstrakt

The aim of this study is to analyse Polish-German relations during the periods of the rule of the Law and Justice party (from 2005 to 2007 and from 2015 until now), and to indicate the key elements of continuity and changes in Poland’s foreign policy towards its western neighbour. The main thesis is the conclusion that the Federal Republic of Germany is an example of the dominant state in the political thought of the Law and Justice party. It is part of the concept of the so-called external enemy against which a determined and consistent foreign policy must be pursued.


Adamski Ł., Niemcy. Kontynuacja z korektą tonu, w: L. Jesień (red.), Zmiana i kontynuacja. Polityka europejska wybranych państw Unii Europejskiej, PISM, Warszawa 2008.

Barcz J., Zawidzka-Łojek A. (red.), Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2018.

Bartoszewski W., O Niemcach i Polakach. Wspomnienia, Prognozy, Nadzieje, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010.

Bielecki J., Po wizycie Angeli Merkel w Polsce: prezes PiS Jarosław Kaczyński nie taki zły, „Rzeczpospolita”, 9 lutego 2017.

Czaputowicz J., Suwerenność, PISM, Warszawa 2013.

Chojan A., Tomaszyk M., Polish European Policy under the Rule of PiS Governments Formed by the Law and Justice Party – Foundations and Practice, w: W. Preismeyer-Tkocz (red.), Common Values. Discussing German and Polish Perceptions of European Integration, „Nomos”, Kraków 2017.

Dahl M., Skomorokhova Y., The Balance of Power in the European Union after Brexit, „Studia Ubb Europea” 2017, nr 3.

Fiszer J.M., Skutki członkostwa w Unii Europejskiej dla suwerenności i tożsamości kulturowej Polski, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2011, nr 1–2.

Garczewski K., Miejsce i rola RFN w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa międzynarodowego w multipolarnym ładzie międzynarodowym, w: J.M. Fiszer, P. Olszewski (red.), System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, Instytut Studiów Politycznych PAN–Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2013.

Kranz J., Polsko-niemieckie cienie przeszłości, „Sprawy Międzynarodowe” 2005, nr 1.

Kranz J., Jak rozumieć suwerenność? Próba opisu, w: S. Sowiński, J. Węgrzecki (red.), Suwerenność państwa i jej granice, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010.

Kuźniar R., Wewnętrzne uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej, w: R. Kuźniar, K. Szczepnik (red.), Polityka zagraniczna RP 1989–2002, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2002.

Maćkowiak T., Grupa Wyszehradzka – co to za byt i czy jeszcze ma sens. Grupa Nielojalności, „Polityka”, 26 września 2015.

Malinowski K., Niemcy wobec członkostwa Polski w NATO. Udział Niemiec w procesie rozszerzenia NATO, „Przegląd Politologiczny” 2002, nr 4.

Malinowski P., Jarosław Kaczyński: Na szczycie w Rzymie również trzeba zachowywać się zdecydowanie, „Gazeta Wyborcza”, 20 marca 2017.

Matuszewska J.J., Trzy światy. Modele polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Rosji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2010.

Milewicz E., I co dalej, Panie Premierze?, „Gazeta Wyborcza”, 23 września 2005.

Miszczak K., Niemcy i Polska wobec europejskiej polityki bezpieczeństwa, „Sprawy Międzynarodowe” 2005, nr 1.

Nitschke B., Stosunki polsko-niemieckie, w: M. Wolański (red.), Polityka zagraniczna Polski w latach 2004–2011, Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki, Polkowice 2013.

Ruchniewicz K., Adenauer a Europa: polityka europejska pierwszego kanclerza RFN (1949–1963), Wydawnictwo „Kontrast”, Warszawa 2001.

Sakson A., Asymetryczne partnerstwo? Uwagi o stosunkach pomiędzy Polakami i Niemcami, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2000.

Sakson A., Polacy i Niemcy: stereotypy i wzajemne postrzeganie, Instytut Zachodni, Poznań 2001.

Stemplowski R., Kształtowanie polskiej polityki zagranicznej. Wstęp do analizy, PISM, Warszawa 2004.

Stemplowski R., Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej, PISM, Warszawa 2006.

Szczerski K., (red.), Podmiotowość geopolityczna. Studia nad polską polityką zagraniczną, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2009.

Warzecha L., Lech Kaczyński. Ostatni wywiad, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.

Wieliński B.T., Kaczyński latem niby łowił szczupaki, a pod Berlinem spotkał się z Merkel. Po wczorajszej rozmowie u Niemców ulga, „Gazeta Wyborcza”, 8 lutego 2017.

Wolff-Powęska A., Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010), Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2011.

Zbrodnia na demokracji, wywiad z Prezydentem Lechem Kaczyńskim, „Rzeczpospolita”, 13 października 2006.

Zubik M., Witold Waszczykowski: Przy wyborze Donalda Tuska doszło do fałszerstwa, „Gazeta Wyborcza”, 27 marca 2017.

Żurawski vel Grajewski P., Polska wobec przywództwa Niemiec w Unii Europejskiej, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2013, nr 136.

Pobierz

Opublikowane : 2018-09-28


Chojan, A. (2018). Republika Federalna Niemiec w polityce zagranicznej Polski w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Rocznik Polsko-Niemiecki, (26), 57-72. https://doi.org/10.35757/RPN.2018.26.04

Adrian Chojan  achojan@isppan.waw.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0132-1274
Inne teksty tego samego autora