Społeczna gospodarka rynkowa a proces transformacji w Polsce

[Martin Dahl, Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 r.]Erhard L., Deutsche Wirtschaftspolitik. Der Weg der Sozialen Marktwirtschaft, ECON, Düsseldorf 1962.

Kaczmarek T., Pysz P., Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2004.

Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Pysz P., Mączyńska E. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.

Pobierz

Opublikowane : 2017-04-28


Chojan, A. (2017). Społeczna gospodarka rynkowa a proces transformacji w Polsce. Rocznik Polsko-Niemiecki, (25/1), 147-150. https://doi.org/10.35757/RPN.2017.25.10

Adrian Chojan  achojan@isppan.waw.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0132-1274
Inne teksty tego samego autora