Nazizm i imperializm niemiecki w przedwojennej publicystyce Juliusza Mieroszewskiego


Abstrakt

The main purpose of the article is to present the pre-war views of Juliusz Mieroszewski on Germany. The research problem will be considered in relation to the international situation, the development of the Nazi system and German-Polish relations. The article aims to verify the hypothesis that Mieroszewski aptly recognizes contemporary trends. Mieroszewski’s journalism analysis and archival sources were used to present the research problem.


Słowa kluczowe

Juliusz Mieroszewski; nazizm; II wojna światowa; Trzecia Rzesza

Archiwum Instytutu Literackiego, Spuścizna Juliusza Mieroszewskiego, teczka nr 6, 11.

Borowiec P., Jesteśmy głosem milionów. Dzieje krakowskiego wydawnictwa i koncernu prasowego Ilustrowany Kurier Codzienny (1910-1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Eberhardt P., Twórcy polskiej geopolityki, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2006.

Habielski R., Granice obecności. O Jerzym Giedroyciu i Juliuszu Mieroszewskim oraz ich korespondencji, w: Jerzy Giedroyc Juliusz Mieroszewski. Listy 1957-1975, cz. I, oprac. R. Habielski, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Instytut Literacki „Kultura”, Warszawa 2016.

J. Mieroszewski do J. Giedroycia, nr 115, z 3 lutego 1954, w: Jerzy Giedroyc Juliusz Mieroszewski. Listy 1949-1956, cz. I, oprac. J. Krawczyk, K. Pomian, Archiwum Kultury, t. 6, Czytelnik, Warszawa 1999.

J. Giedroyc do Cz. Miłosza, nr 249, luty 1961, w: J. Giedroyc, Cz. Miłosz. Listy 1952-1963, oprac. i wstęp M. Kornat, Czytelnik, Warszawa 2008.

Mieroszewski J., Polacy i…. poganie, „Kultura” 1954, nr 9 (83).

Mieroszewski J., 3 maj 1791-3 maj 1939, „Kurier Literacko-Naukowy”, 1 maja 1939.

Mieroszewski J., Dumna Królowa Mórz sojuszniczką Polski, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 9 kwietnia 1939.

Mieroszewski J., „Impero” contra „Empire” na arenie śródziemnomorskiej, „Kurier Literacko-Naukowy”, 24 kwietnia 1939.

Mieroszewski J., Kasprowy Wierch i Kreml, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 8 marca 1936.

Mieroszewski J., „Misja dziejowa” niemieckiej motoryzacji, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 1 stycznia 1939.

Mieroszewski J., Mobilizacja sił niemieckich w Polsce. Na marginesie książki Józefa Winiewicza, „Kurier Literacko-Naukowy”, 19 czerwca 1939.

Mieroszewski J., Mocarz o opinii walutowego bankruta… Legenda o „słabych” Niemczech w świetle faktów i cyfr, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 8 czerwca 1938.

Mieroszewski J., Na świeżych śladach „Mitteleuropy”, „Kurier Literacko-Naukowy”, 17 kwietnia 1939.

Mieroszewski J., Niemcy…, „Kultura” 1954, nr 4 (78).

Mieroszewski J., Niemcy mówią: Zmierzch kultury francuskiej – jutro prymat kultury niemieckiej, „Kurier Literacko-Naukowy”, 30 stycznia 1939.

Mieroszewski J., Niemcy znad Sekwany przeciw Niemcom znad Sprewy, „Kurier Literacko-Naukowy”, 12 czerwca 1939.

Mieroszewski J., Pan Meier w cztery oczy z „wojną totalną”, „Kurier Literacko-Naukowy”, 27 lutego 1939.

Mieroszewski J., Paryż – stolica „trzeciej Europy”, „Kurier Literacko-Naukowy”, 3 lipca 1939.

Mieroszewski J., Porachunki między krwawymi braćmi, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 2 marca 1938.

Mieroszewski J., Przyszła wiara w „cudotwórstwo” hitlerowskie, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 21 maja 1939.

Mieroszewski J., Rola Gdańska w okresie obecnego renesansu morskiego, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 13 maja 1939.

Mieroszewski J., Zawłaszczenie doktryny Breżniewa, w: J. Mieroszewski, Materiały do refleksji i zadumy, Instytut Literacki, Paryż 1976.

Pomian K., Aktualność Mieroszewskiego, w: Jerzy Giedroyc Juliusz Mieroszewski. Listy 1949-1956, cz. I, oprac. J. Krawczyk, K. Pomian, Archiwum Kultury, t. 6, Czytelnik, Warszawa 1999.

Pomian K., Redaktor i Publicysta – o polityce Kultury, w: Kultura i jej krąg 1949-1986, katalog wystawy Czterdziestolecie Instytutu Literackiego, Biblioteka Polska, Paryż, 11 grudnia 1986-10 styczeń 1987, Paryż, Les Amis de Kultura.

Supruniuk M. A., Uporządkowane wspomnienia. Nieautoryzowane rozmowy z Jerzym Giedroyciem, Archiwum Emigracji XXXVIII, Towarzystwo Przyjaciół Emigracji, Toruń 2011.

Swianiewicz S., W cieniu Katynia, Czytelnik, Warszawa 1990.

Unger L., Polityka wschodnia Polski w wizji paryskiej „Kultury”, w: Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja, A. Gil i T. Kapuśniak (red.), Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin-Warszawa.

Wandycz P., O Mieroszewskim i Mieroszewskich, w: Jerzy Giedroyc Juliusz Mieroszewski. Listy 1949-1956, cz. I, oprac. J. Krawczyk, K. Pomian, Archiwum Kultury, t. 6, Czytelnik, Warszawa 1999.

Pobierz

Opublikowane : 2021-09-14


Łysek, W. (2021). Nazizm i imperializm niemiecki w przedwojennej publicystyce Juliusza Mieroszewskiego. Rocznik Polsko-Niemiecki, (29), 31-43. https://doi.org/10.35757/RPN.2021.29.02

Wojciech Łysek  wojlys@gmail.com
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9180-5546
Inne teksty tego samego autora