[1]
Wasilewski, K. 2020. Zjednoczenie Niemiec a transkulturacja polityki historycznej i pamięci zbiorowej mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego na przykładzie Ziemi Lubuskiej. Rocznik Polsko-Niemiecki. 28 (grudz. 2020), 207-225. DOI:https://doi.org/10.35757/RPN.2020.28.12.