[1]
Kuligowska, A. 2021. Dialog kultur naukowych. Teoretyczne koncepcje metody historycznej Brygidy Kürbis w kontekście niemieckojęzycznej refleksji nad uprawianiem historii. Rocznik Polsko-Niemiecki. 29 (wrz. 2021), 45-60. DOI:https://doi.org/10.35757/RPN.2021.29.03.