(1)
Browarek, T. Mniejszość Niemiecka W III Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2019). Rocznik Polsko-Niemiecki 2021, 189-193.