(1)
Popieliński, P. Opolanie – tożsamość Opolska. Wspólna tożsamość mieszkańców województwa Opolskiego. Rocznik Polsko-Niemiecki 2021, 155-166.