(1)
Popieliński, P. Okrężną Drogą Ku wolności. Ucieczki Obywateli NRD W 1989 Roku. Rocznik Polsko-Niemiecki 2021, 185-188.