(1)
Molo, B. Zagraniczna Polityka Energetyczna Niemiec: Uwarunkowania - Cele - Instrumenty. Rocznik Polsko-Niemiecki 2021, 89-102.