(1)
Kuligowska, A. Dialog Kultur Naukowych. Teoretyczne Koncepcje Metody Historycznej Brygidy Kürbis W kontekście niemieckojęzycznej Refleksji Nad Uprawianiem Historii. Rocznik Polsko-Niemiecki 2021, 45-60.