Kuligowska, Aleksandra. 2021. „Dialog Kultur Naukowych. Teoretyczne Koncepcje Metody Historycznej Brygidy Kürbis W kontekście niemieckojęzycznej Refleksji Nad Uprawianiem Historii”. Rocznik Polsko-Niemiecki, nr 29 (wrzesień), 45-60. https://doi.org/10.35757/RPN.2021.29.03.