Browarek, T. (2021) „Mniejszość niemiecka w III Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2019)”, Rocznik Polsko-Niemiecki, (29), s. 189-193. doi: 10.35757/RPN.2021.29.14.