Wasilewski, K. (2020) „Zjednoczenie Niemiec a transkulturacja polityki historycznej i pamięci zbiorowej mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego na przykładzie Ziemi Lubuskiej”, Rocznik Polsko-Niemiecki, (28), s. 207-225. doi: 10.35757/RPN.2020.28.12.