Molo, B. (2021) „Zagraniczna polityka energetyczna Niemiec: uwarunkowania - cele - instrumenty”, Rocznik Polsko-Niemiecki, (29), s. 89-102. doi: 10.35757/RPN.2021.29.05.