Kuligowska, A. (2021) „Dialog kultur naukowych. Teoretyczne koncepcje metody historycznej Brygidy Kürbis w kontekście niemieckojęzycznej refleksji nad uprawianiem historii”, Rocznik Polsko-Niemiecki, (29), s. 45-60. doi: 10.35757/RPN.2021.29.03.