Kuligowska, A. „Dialog Kultur Naukowych. Teoretyczne Koncepcje Metody Historycznej Brygidy Kürbis W kontekście niemieckojęzycznej Refleksji Nad Uprawianiem Historii”. Rocznik Polsko-Niemiecki, nr 29, wrzesień 2021, s. 45-60, doi:10.35757/RPN.2021.29.03.