Powrót miast. Miasta przyszłości

2021-02-03

Redakcja "Spraw Międzynarodowych"

zaprasza do składania tekstów

do numeru tematycznego

Powrót miast. Miasta przyszłości

 

w terminie do 30 kwietnia 2021 roku

za pomocą panelu redakcyjnego na stronie czasopisma: http://sprawymiedzynarodowe.waw.pl/

lub na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl

 

Miasta ponownie stały się ważnymi aktorami w polityce międzynarodowej. Większość światowej populacji mieszka w miastach, a władzom miejskim przypisuje się coraz częściej kluczową rolę w wypracowaniu odpowiedzi na globalne wyzwania: zmiany klimatyczne, nierówności społeczne i gospodarcze kryzysy. Burmistrzowie miast często są postrzegani jako ci, którzy koncentrują się na rozwiązywaniu konkretnych problemów, w przeciwieństwie do polityków na poziomie krajowym, pochłoniętych toczeniem partyjnych i ideologicznych bitew. Globalizacja napędza emancypację miast, co owocuje różnymi formami międzynarodowej współpracy "międzymiastowej", niepozostającymi bez wpływu na stosunki międzypaństwowe. Jako że jest to trend rosnący, warto rozumieć wzory uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych i dyplomacji miast (paradyplomacji) na różnych kontynentach, zarówno w odniesieniu do wielkich metropolii, jak i mniejszych aktorów regionalnych i lokalnych.

Zapraszamy do składania tekstów (w języku polskim lub angielskim), które rozwijają teoretyczną refleksję dotyczącą suwerenności, uczestnictwa miast w stosunkach międzynarodowych oraz dyplomacji miast, jak również tekstów analizujących nowe dane empiryczne na temat współpracy międzynarodowej miast, zwłaszcza w perspektywie porównawczej. Przedmiotem zainteresowania może być nie tylko współpraca dwustronna, ale też rola miast w organizacjach międzynarodowych, zaangażowanie w programy współpracy transgranicznej czy oddziaływanie na politykę zagraniczną państw. Zachęcamy również do składania recenzji zasługujących na uwagę książek, które ukazały się na świecie w ciągu ostatnich dwóch lat, a które dotyczą powyższej problematyki.

 

 

Informacje i szczegółowe wytyczne dla autorów http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sm/about/submissions

Zgodnie z wykazem czasopism MNiSW za publikację w "Sprawach Międzynarodowych" przyznawanych jest 20 punktów.

Redaktor naczelny: Prof. Paweł KOWAL

Redaktor prowadząca: Prof. Agnieszka CIANCIARA

CfP_2021_PL_miasta_02.2021_1.jpg