Armenia, Azerbejdżan, Gruzja. Kaukaz Południowy na rozdrożu?

2021-04-10

Redakcja "Spraw Międzynarodowych"

zaprasza do składania tekstów do numeru tematycznego

 Armenia, Azerbejdżan, Gruzja. Kaukaz Południowy na rozdrożu?

 w terminie do 30 czerwca 2021 roku

za pomocą panelu redakcyjnego na stronie czasopisma:

http://sprawymiedzynarodowe.waw.pl/

lub na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl

 

 

Kaukaz Południowy to zajmujący relatywnie mały obszar wieloetniczny region o dużym znaczeniu strategicznym. Liczne narody, społeczności i kultury stanowią o jego bogactwie, ale są także zarzewiem konfliktów. Wznowienie walk o Górski Karabach w lipcu 2020 roku utrwaliło przekonanie o niestabilności Kaukazu Południowego i udowodniło, że jest to obszar o niebagatelnym znaczeniu dla różnych aktorów stosunków międzynarodowych. W położonych tam Armenii, Azerbejdżanie i Gruzji zachodzą głębokie przeobrażenia polityczne. Trapione problemami wewnętrznymi, państwa te stają się obiektami oddziaływania zewnętrznego, a same orientują się na różne centra siły, jak Iran, Rosja i Turcja, które z kolei mają aspiracje zwiększania swoich wpływów w regionie.

Zapraszamy do przesyłania artykułów naukowych na temat różnych wymiarów stosunków międzynarodowych na Kaukazie (politycznych, społecznych, energetycznych, wojskowych, środowiskowych, cywilizacyjnych, teoretycznych etc.), a także o sytuacji wewnętrznej w poszczególnych leżących tam krajach. Poruszane w opracowaniach problemy badawcze mogą dotyczyć państw kaukaskich, regionu jako całości oraz polityki innych aktorów wobec tego obszaru. Prosimy o nadsyłanie tekstów w języku polskim lub angielskim.

Informacje i szczegółowe wytyczne dla autorów

http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sm/about/submissions

210408_Call_Kaukaz_KB1.jpg