Rok 2008 w relacjach polsko-gruzińskich

Rozmowa z Radosławem Sikorskim


Kowal, P., & Sikorski, R. (2021). Rok 2008 w relacjach polsko-gruzińskich. Sprawy Międzynarodowe, 74(4), 11-26. https://doi.org/10.35757/SM.2021.74.4.04

Paweł Kowal  prkowal@gmail.com
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0513-6180
Radosław Sikorski 
Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>