Słowo wstępne


Jakóbik, W. (2021). Słowo wstępne. Sprawy Międzynarodowe, 74(3), 5-7. https://doi.org/10.35757/SM.2021.74.3.01

Wojciech Jakóbik  wjakobik@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1510-6943