Nord Stream 2 w polityce zagranicznej rządu RP w latach 2015−2018


Abstrakt

Nord Stream 2 is a topic debated in the European Union (EU) with the participation of the Polish government. The article analyses arguments presented in this discussion from the point of view of the EU and NATO’s interests. It ends with conclusions and recommendations for the government of Poland.


Słowa kluczowe

Nord Stream 2; polityka energetyczna; bezpieczeństwo energetyczne; Rosja; Ukraina; Polska; Gazprom; polityka zagraniczna; polityka wschodnia; Unia Europejska

Derski B., Ministerstwo Energii jednak bez rewolucji, „Wysokie Napięcie” [online], 30.11.2015 [dostęp: 10.12.2018], dostępny w internecie: <https://wysokienapiecie.pl/1137-ministerstwo-energii-jednak-bez-rewolucji/#dalej>.

Gawlikowska-Fyk A., Terlikowski M., Wiśniewski B., Zaręba S., Nord Stream 2. Inconvenient questions, „PISM Policy Paper” 2018, No. 5 (165), dostępny w internecie [dostęp: 10.12.2018]: <https://www.pism.pl/Publications/PISM-Policy-Paper-no-165>.

Grabowska A., Dylematy energetyczne Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1.

Grün-schwarze Koalition gegen Nord Stream 2, „Der Tagesspiegel” [online], 30.11.2018 [dostęp: 10.12.2018], dostępny w internecie: <https://www.tagesspiegel.de/politik/ukraine-konflikt-gruen-schwarze-koalition-gegen-nord-stream-2/23702784.html>.

Jakóbik W., NATO jest ważniejsze od Nord Stream 2, „Biznes Alert” [online], 12.07.2018 [dostęp: 10.12.2018], dostępny w internecie: <http://biznesalert.pl/nato-nord-stream-2-szczyt-bruksela/>.

Jakóbik W., Opóźnienie Nord Stream 2 o rok?, „Biznes Alert” [online], 11.09.2018 [dostęp: 10.12.2018], dostępny w internecie: <http://biznesalert.pl/nord-stream-2-opoznienie-rok/>.

Jakóbik W., Polska i Komisja razem w decydującym starciu o Nord Stream 2, „Biznes Alert” [online], 20.12.2017 [dostęp: 10.12.2018], dostępny w internecie: <http://biznesalert.pl/lex-nord-stream-2-polska-komisja-europejska/>.

Jakóbik W., Polska walka o bezpieczeństwo energetyczne podczas szczytu NATO, „Biznes Alert” [online], 11.07.2016, [dostęp: 10.12.2018], dostępny w internecie: <http://biznesalert.pl/polska-walka-o-bezpieczenstwo-energetyczne-szczytu-nato/>.

Jakóbik W., Rośnie opozycja wobec Nord Stream 2 w Niemczech, „Biznes Alert” [on-line], 6.12.2018 [dostęp: 10.12.2018], dostępny w internecie: <http://biznesalert.pl/nord-streaam-2-opozycja-niemcy-bundestag-cdu-zieloni/>.

Jakóbik W., USA ślą sygnał, ale sankcji wobec Nord Stream 2 nie ma, „Biznes Alert” [on-line], 16.03.2018 [dostęp: 10.12.2018], dostępny w internecie: <http://biznesalert.pl/apel-senatorow-usa-nord-stream-2-sankcje/>.

Łoskot-Strachota A., Bajczuk R., Kardaś S., Nord Stream 2 dzieli Zachód, „Komentarze OSW” 2018, nr 273, dostępny w internecie [dostęp: 10.12.2018]: <https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2018−06−18/nord-stream-2-dzieli-zachod>.

Pirani S., Yafi mava K., Russian gas transit across Ukraine post-2019: pipeline scenarios, gas flow consequences, and regulatory constraints, Oxford Institute For Energy Studies 2016 (OIES Paper, NG 105), dostępny w internecie [dostęp: 10.12.2018]: <https://www.oxford-energy.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/02/Russian-Gas-Transit-Across-Ukraine-Post-2019-NG-105.pdf>.

Polska analiza wskazuje, że prawo UE ma zastosowanie do gazociągu Nord Stream II, „Forsal” [online], 13.10.2017 [dostęp: 10.12.2018], dostępny w internecie: <https://forsal.pl/artykuly/1077882,polska-analiza-wskazuje-ze-prawo-ue-ma-zastosowanie-do-gazociagu-nord-stream-ii.html>.

Sawicki B., Suma wszystkich strachów przed Nord Stream 2, „Biznes Alert” [online], 9.07.2018 [dostęp: 10.12.2018], dostępny w internecie: <http://biznesalert.pl/sawicki-nord-stream-2/>.

Szymański K., Russia’s gas pipeline threatens European unity, „Financial Times” [online], 21.10.2016 [dostęp: 10.12.2018], dostępny w internecie: <https://www.ft.com/content/25a17928-96c3-11e6-a1dc-bdf38d484582>.

Vicari: Can US sanctions hit Nord Stream 2?, „Biznes Alert” [online], 2.03.2018 [dostęp: 10.12.2018], dostępny w internecie: <http://biznesalert.com/vicari-vocal-europe-nord-stream-2/>.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-28


Jakóbik, W. (2018). Nord Stream 2 w polityce zagranicznej rządu RP w latach 2015−2018. Sprawy Międzynarodowe, 71(4), 113-125. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.4.06

Wojciech Jakóbik  wjakobik@gmail.com
Instytut Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1510-6943
Inne teksty tego samego autora