[1]
Pawłuszko, T. 2022. Robert Kupiecki, Filip Bryjka,Tomasz Chłoń,Dezinformacja międzynarodowa. Pojęcie, rozpoznanie, przeciwdziałanie, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2022. Sprawy Międzynarodowe. 75, 2 (grudz. 2022), 265-273. DOI:https://doi.org/10.35757/SM.2022.75.2.13.