(1)
Orzelska-Stączek, A. Inicjatywa Trójmorza W świetle Teorii Realizmu. Polityczne Aspekty Nowej Formy współpracy Dwunastu państw. sm 2019, 72, 131-155.