(1)
Żurawski vel Grajewski, P. Specyfika Relacji Polsko-ukraińskich Po 2015 R. sm 2018, 71, 41-92.