(1)
Smolaga, M. Przewidywany wpływ Europejskiego Zielonego Ładu Na aktywność dawców Pomocy Rozwojowej Z UE. sm 2021, 74, 47-74.