STĘPNIEWSKI, T. Inicjatywa Trójmorza: w poszukiwaniu wspólnego mianownika. Sprawy Międzynarodowe, v. 73, n. 2, p. 225-230, 21 grudz. 2020.