PAWŁUSZKO, T. Robert Kupiecki, Filip Bryjka,Tomasz Chłoń,Dezinformacja międzynarodowa. Pojęcie, rozpoznanie, przeciwdziałanie, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2022. Sprawy Międzynarodowe, v. 75, n. 2, p. 265-273, 31 grudz. 2022.