Żurawski vel Grajewski, Przemysław. 2018. „Specyfika Relacji Polsko-ukraińskich Po 2015 R.”. Sprawy Międzynarodowe 71 (1), 41-92. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.1.04.