Borkowski, Paweł. 2021. „Europejski Zielony Ład Jako narzędzie Modernizacji I Legitymizacji Projektu Europejskiego”. Sprawy Międzynarodowe 74 (3), 17-45. https://doi.org/10.35757/SM.2021.74.3.02.