Jakóbik , Wojciech, i Marek Prawda. 2021. „Rozmowa O Bauhausie”. Sprawy Międzynarodowe 74 (3), 9-16. https://doi.org/10.35757/SM.2021.74.3.03.