Olszewski, Paweł. 2021. „Green Deal a Zielona Agenda Dla Bałkanów Zachodnich”. Sprawy Międzynarodowe 74 (3), 75-88. https://doi.org/10.35757/SM.2021.74.3.06.