Szczygieł, Elżbieta. 2021. „Circular Economy – a New Concept or a Necessity”. Sprawy Międzynarodowe 74 (3), 147-68. https://doi.org/10.35757/SM.2021.74.3.12.