Pawłuszko, Tomasz. 2022. „Robert Kupiecki, Filip Bryjka,Tomasz Chłoń,Dezinformacja międzynarodowa. Pojęcie, Rozpoznanie, przeciwdziałanie, Wydawnictwo Naukowe «Scholar», Warszawa 2022”. Sprawy Międzynarodowe 75 (2), 265-73. https://doi.org/10.35757/SM.2022.75.2.13.