Legucka, Agnieszka, Agnieszka Orzelska-Stączek, i Martin Roger. 2020. „Estonia’s Vision of the Three Seas Initiative”. Sprawy Międzynarodowe 73 (2), 11-21. https://doi.org/10.35757/SM.2020.73.2.13.