Żurawski vel Grajewski, P. (2018) „Specyfika relacji polsko-ukraińskich po 2015 r.”, Sprawy Międzynarodowe, 71(1), s. 41-92. doi: 10.35757/SM.2018.71.1.04.