Niklewicz, K. (2021) „Countering frames: how Warsaw and Budapest mayors communicated their international activity”, Sprawy Międzynarodowe, 74(1), s. 195-215. doi: 10.35757/SM.2021.74.1.08.