Borkowski, P. (2021) „Europejski Zielony Ład jako narzędzie modernizacji i legitymizacji projektu europejskiego”, Sprawy Międzynarodowe, 74(3), s. 17-45. doi: 10.35757/SM.2021.74.3.02.