Olszewski, P. (2021) „Green Deal a Zielona Agenda dla Bałkanów Zachodnich”, Sprawy Międzynarodowe, 74(3), s. 75-88. doi: 10.35757/SM.2021.74.3.06.