Dahl, M. (2021) „The European Green Deal and the social market economy”, Sprawy Międzynarodowe, 74(3), s. 131-146. doi: 10.35757/SM.2021.74.3.10.