Szczygieł, E. (2021) „Circular economy – a new concept or a necessity”, Sprawy Międzynarodowe, 74(3), s. 147-168. doi: 10.35757/SM.2021.74.3.12.