Zalas-Kamińska, K. (2022) „Polska Pomoc dla Afganistanu i Iraku jako wsparcie międzynarodowej próby rozwoju oraz stabilizacji Azji Centralnej i Bliskiego Wschodu”, Sprawy Międzynarodowe, 75(2), s. 229-258. doi: 10.35757/SM.2022.75.2.11.