Pawłuszko, T. (2022) „Robert Kupiecki, Filip Bryjka,Tomasz Chłoń,Dezinformacja międzynarodowa. Pojęcie, rozpoznanie, przeciwdziałanie, Wydawnictwo Naukowe «Scholar», Warszawa 2022”, Sprawy Międzynarodowe, 75(2), s. 265-273. doi: 10.35757/SM.2022.75.2.13.